Schoolleven

Recente Berichten

Komende en Afgelopen Evenementen

Klik op de knop hieronder, om informatie te bekijken van komende en afgelopen evenementen. Een afgelopen evenement kan een foto galerie bevatten met foto’s van het evenement.

Kosten

Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt €30,- voor het eerste kind en €5,- voor elk volgend kind, dat als leerling wordt aangemeld. Het inschrijfgeld dient binnen 7 dagen na inschrijving van de leerling(en) aan de Poolse School Nijmegen-Arnhem betaald te zijn.

Het schoolgeld voor het lopende schooljaar bedraagt €135,- voor het eerste kind en €75,- voor elk volgend kind. De vergoeding kan in één termijn worden betaald vóór 1 oktober of in 2 termijnen van 50%, de eerste voor 1 oktober en de tweede voor 1 februari. Indien het kind tijdens het schooljaar wordt ingeschreven, dienen zowel het inschrijfgeld als het lesgeld binnen 7 dagen na inschrijving van het kind te zijn voldaan. Bij een vooruitbetaling in één keer voor het hele jaar wordt het eerste kind €130,- en voor elk volgend kind €70,- in rekening gebracht.

We nodigen ook diegenen uit die tijdens het schooljaar willen aansluiten.
Een kind kan deelnemen aan 1 gratis proefles.

Ons rekeningnummer: SNS Bank NL41 SNSB 0902 7460 22 t.n.v. Vereniging Poolse School Nijmegen.

Schoolreglement

Zoals elke school heeft ook de Poolse School Nijmegen–Arnhem een schoolreglement. Klik op onderstaande knop om het schoolreglement te lezen.