Aankomende en Afgelopen Evenementen

 • za
  25
  mei
  2024
  OBS De Tarthorst

  20 kwietnia rozpocznie się druga część naszego projektu logopedycznego! W ramach tego etapu odbędą się zajęcia logopedyczne dla wszystkich grup, zaczynając od najmłodszych. Są one dedykowane dalszemu rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych naszych dzieci. Cieszymy się na owocne kontynuowanie naszego projektu i jesteśmy wdzięczni za Państwa ciągłe wsparcie!


  Op 20 april zal het tweede deel van ons logopedisch project van start gaan! Tijdens deze fase zullen logopedische sessies plaatsvinden voor alle groepen, waarbij we beginnen met de jongsten. Deze sessies zijn bedoeld om de communicatieve vaardigheden van onze kinderen verder te ontwikkelen en te versterken. We kijken uit naar een vruchtbare voortzetting van ons project en zijn dankbaar voor uw voortdurende steun!

 • za
  28
  sep
  2024
  OBS De Tarthorst

  28 września odbędzie się ostatnie spotkanie, kończące nasz projekt logopedyczny. Podczas tego wydarzenia nastąpi podsumowanie projektu oraz odbędą się warsztaty dla nauczycieli. Będzie to doskonała okazja do refleksji nad osiągniętymi rezultatami oraz do podziękowania wszystkim zaangażowanym za ich wkład i wsparcie. Już teraz serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w nasze działania na rzecz lepszego rozwoju komunikacyjnego naszych dzieci!


  Op 28 september zal de laatste bijeenkomst plaatsvinden, waarmee ons logopedisch project wordt afgesloten. Tijdens dit evenement zullen we het project samenvatten en workshops organiseren voor leraren. Het zal een uitstekende gelegenheid zijn om terug te kijken op de behaalde resultaten en iedereen te bedanken voor hun inzet en steun. We willen nu alvast iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en betrokkenheid bij onze inspanningen ter bevordering van de communicatieve ontwikkeling van onze kinderen!