Wedstrijd voor de mooiste kerstkaart

Wedstrijd voor de mooiste Kerstkaart 2021

Leerlingen van de Poolse Scholen in Nederland worden uitgenodigd deel te nemen.

Deadline voor indiening van de werken: 5 December 2021

Er zijn prijzen te verdienen voor de winnaars.

Reglement van de Kerstkaartwedstrijd:

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Poolse School Nijmegen – Arnhem
 2. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen alleen leerlingen zijn van Poolse scholen in Nederland in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar
 3. Deelnemers maken kunstwerken in een individuele categorie met behulp van kunsttechnieken in maximaal A4-formaat
 4. Elke deelnemer mag één individueel werk inzenden voor de wedstrijd.
 5. Individuele werken worden beoordeeld in de volgende leeftijdsgroepen: 3-4, 5-6, 7-9, 10-11, 12-14. De werkelijke leeftijd van het kind telt – in jaren op het moment van de wedstrijd.
 6. Voor elk werk moet een wedstrijdformulier worden ingevuld – een werkdocument met de gegevens van het kind en de toestemming van de ouders (bijlage 1 bij het reglement). De werkbladen dienen bij de levering van de wedstrijdinzendingen te worden gevoegd, maar niet rechtstreeks bij de inzendingen. De formulieren zijn bedoeld voor de organisatoren van de wedstrijd en de jury mag deze pas inzien nadat de winnende inzendingen zijn geselecteerd.
 7. De deadline voor het indienen van wedstrijdinzendingen is 5 december (vroeger was 28 november) 2021. Werken, die na deze datum worden verzonden, nemen niet deel aan de wedstrijd. Bij werken die per post worden verzonden, wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel.
 8. Individuele werken moeten naar het volgende adres worden gestuurd:
  Poolse School Nijmegen – Arnhem
  Nijenkamp 141
  6651 HJ Druten
 9. De jury selecteert uiterlijk 12 december 2021 de winnende inzendingen in een bepaalde categorie. De werken worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: overeenstemming met het onderwerp, creativiteit, kunstzinnige en artistieke waarden, esthetiek en zorgvuldige afwerking. Het cijfer wordt niet beïnvloed door: leeftijd in een bepaalde categorie, aantal ingestuurde werken van de school.
 10. Juryleden worden geselecteerd door de school. De juryleden van de wedstrijd mogen geen personen zijn van wie de familie deelneemt aan de wedstrijd. Aantal juryleden – minimaal 3, maximaal 5 personen. Elk jurylid beoordeelt en scoort de inzendingen in elke categorie afzonderlijk. Scores worden samengevat om de winnaars van elke categorie te bepalen. Het oordeel van de jury staat buiten kijf.
 11. De resultaten van de wedstrijd worden aangekondigd op de website van de wedstrijdorganisatoren, het Facebook-profiel, en op 13 december 2021 per e-mail verzonden naar Poolse scholen, die deelnemen aan de wedstrijd.
 12. De winnaars van de wedstrijd ontvangen de prijzen in natura per post. Alleen de auteurs van de winnende en onderscheiden werken ontvangen prijzen en diploma’s. De organisatoren verstrekken geen diploma’s voor de loutere deelname aan de wedstrijd.
 13. Foto’s van de winnende werken worden geplaatst op de website van de organisator www.nijmegen.polskaszkola.nl en op de PSNA Facebook-pagina.
 14. Deelnemers en scholen mogen geen foto’s van voor de prijsvraag ingezonden werken in de media publiceren, voordat de prijsvraag is beoordeeld.
 15. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

Download het wedstrijdreglement en aanmeldformulier