Algemene ledenvergadering van ouders

Op 9 oktober wordt om 11.00 uur op het plein van OBS Tarthorst de algemene ledenvergadering van ouders gehouden.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Inhoudelijk verslag en financieel verslag afgelopen schooljaar 2020/21: discussie en stemming
  2. Nieuw schoolreglement voor het lopende schooljaar 2021/22: discussie en stemming
  3. Wijziging in de functie van voorzitter van de vereniging: stemmen
  4. Ouderraad en taken voor ouders: discussie
  5. Andere onderwerpen ter bespreking voorgelegd.

Meer informatie is op 26 september per e-mail verzonden.