Zebranie rodziców

9 października, o 11:00, na placu przed budynkiem OBS Tarthorst odbędzie się walne zebranie rodziców.

Program zebrania jest następujący:

  1. Sprawozdanie merytoryczne i raport finansowy za ubiegły rok szkolny 2020/21: dyskusja i głosowanie
  2. Nowy regulamin szkolny na obecny rok szkolny 2021/22: dyskusja i głosowanie
  3. Zmiana na stanowisku przewodniczącego stowarzyszenia: głosowanie
  4. Rada rodziców i zadania dla rodziców: dyskusja
  5. Inne zgłoszone sprawy do dyskusji.

Więcej informacji zostało przesłane drogą mailową 26 września.