Formularz Wpisowy

Vereniging Polska Szkoła Nijmegen-Arnhem

Do: Zarządu Polskiej Szkoły Nijmegen-Arnhem

Szanowny Zarządzie,

Niniejszym chciałabym/chciałbym zapisać się jako członek Polskiej Szkoły Nijmegen-Arnhem.

nijmegen.polskaszkola.nl
polskaszkolanijmegen@gmail.com
KvK 40147073
na przykład: Straat 3, 1000 AA Amsterdam
na przykład: 06-12345678

Nijniejszym wysyłając ten formularz, zapisuję się do Polskiej Szkoły Nijmegen-Arnhem.