Wyjazd na cmentarz w Oosterbeek

11 listopada 2023 roku odbył się planowany wyjazd na cmentarz w Oosterbeek, podczas którego zapalono znicze na grobach polskich poległych żołnierzy.

Podczas ostatniej godziny lekcyjnej wzięły udział dzieci z grup Bociany, Sokoły oraz Orły w wyjeździe do Oosterbeek, gdzie zapalono znicze na grobach polskich poległych żołnierzy.


Op 11 november 2023 vond de geplande excursie naar de begraafplaats in Oosterbeek plaats, waar kaarsen werden aangestoken bij de graven van Poolse gesneuvelde soldaten.

Tijdens het laatste lesuur namen kinderen van de groepen Bociany, Sokoły en Orły deel aan de reis naar Oosterbeek, waar kaarsen werden aangestoken bij de graven van Poolse gesneuvelde soldaten.

Piotr Piksa
Piotr Piksa
Artykuły: 8