Medale ministerstwa edukacji narodowej – Ada i Patryk

8 października – Uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym dla oświaty polonijnej działaczkom i działaczom.

Mamy przyjemnosc poinformowac że Ada i Patryk dostali medale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Medal jest przyznawany osobom działającym w edukacji za granicą więcej niż 7 lat.

GRATULACJE!


8 oktober – Feestelijke uitreiking van de medailles van de Commissie voor Nationale Educatie aan verdienstelijke activisten van het Poolse onderwijs in de diaspora.

We hebben het genoegen te melden dat Ada en Patryk medailles hebben ontvangen van het Ministerie van Nationale Educatie. De medaille wordt toegekend aan personen die zich langer dan 7 jaar inzetten voor onderwijs in het buitenland.

Gefeliciteerd!

Piotr Piksa
Piotr Piksa
Artykuły: 8