Topienie Marzanny | De verdrinking van Marzanna

Zgodnie ze starosłowiańskim zwyczajem, dzieci i nauczyciele z naszej szkoły topili Marzannę.
A dokładnie topiliśmy dwie Marzanny, wykonane na ostatniej lekcji ze słomy, bibuły, gazet i innych materiałów.

W grupie jaskółki, dziewczynki zaprojektowały strój Marzanny a chłopcy wykonali szkielet i ciało kukły. Dzieci z grup Bociany, Orły i Sokoły połączyły siły i wykonały drugą Marzannę. Następnie wszystkie dzieci razem z nauczycielami zaniosły i wrzuciły dwie Marzanny do najbliższego strumyka. Holendrzy mieszkający nad strumykiem mieli niezłe widowisko.

Żegnaj zimo, witaj wiosno!!!

Volgens de Oud-Slavische traditie hebben kinderen en leraren van onze school Marzanna verdronken. Om precies te zijn, zijn de afgelopen les twee poppen van Marzanna gemaakt van stro, tissuepapier, kranten en andere materialen.

In de groep “Zwaluwen” ontwierpen de meisjes Marzanna’s outfit en de jongens het skelet en het lichaam van de pop. Kinderen en leraressen van de groepen “Ooievaars”, “Adelaaren” en “Valken” maakten samen de tweede pop van Marzanna. Vervolgens droegen alle kinderen, samen met de leraren, de twee Marzanna’s en gooiden ze in het dichtstbijzijnde water (een grote vijver/plas). De Nederlanders, die bij de vijver/plas wonen, hadden een behoorlijk goede show en keken verrast toe.

Dag winter, hallo lente!!!