Projekt logopedyczny Cz.1 | Logopedisch project Deel 1

6 kwietnia rozpocznie się pierwsza część naszego projektu logopedycznego! Tego dnia jedna logopeda będzie obserwować nasze dzieci i prowadzić rozmowy z nauczycielami grup, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby komunikacyjne.


Op 6 april begint het eerste deel van ons logopedisch project! Die dag zal één logopedist onze kinderen observeren en gesprekken voeren met de groepsleraren om hun communicatieve behoeften beter te begrijpen.

Piotr Piksa
Piotr Piksa
Artykuły: 8