07 kwiecień 2018 Śladami Generała Stanisława Sosabowskiego.

Na dzisiejszych zajęciach w polskiej szkole skorzystali również i rodzice naszych uczniów, którzy na drugiej godzinie lekcyjnej udali się na poznawczą wycieczkę do pobliskiego kościoła, zorganizowaną przez naszą entuzjastkę Kasię Bruns – Zając. Oglądając ekspozycje i film wszyscy mogli zapoznać się tam z historią generała Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, którą to stworzył. Na koniec tej krótkiej lekcji poszliśmy na pobliski plac nazwany na cześć uczestnictwa i bohaterstwa Polaków w operacji „Market Garden” Polenplein, gdzie Kasia pokazała nam powoli wschodzącą nową odmianę tulipanów „Generał Stanisław Sosabowski”. Odmiana tego tulipana była tworzona aż przez 25 lat przez słynnego holenderskiego hodowcę tulipanów Jana Lighthart’a z Den Helder.

Tulipan „Generał Stanisław Sosabowski”: