17 września 2016 rocznica operacji Market Garden.

 Jak co roku delegacja naszej szkoły uczciła pamięć poległych w operacji Market Garden w Driel. Nasza pamięć o tych wydarzeniach jest o tyle ważna, aby kształtować czynnie patriotyzm w naszych dzieciach oraz budować mosty pomiędzy narodami – tak jak nas tego uczą mieszkańcy Driel, którzy rokrocznie upamietniają poświęcenie żołnierzy I Brygady generała Sosabowskiego.

AIMG_2784