Sylwia Falińska

Nauczycielka Grupa 4. Sokoły

Mrg. Sylwia Falińska jest dyplomowaną nauczycielką jezyka angielskiego i filozofii, ukończyła rownież psychologię społeczną.

Obecnie pracuje jako nauczyciel filozofii i wychowawca pierwszej klasy licealnej w ds. Pierson College w 's Hertogenbosch. Współpracuje z Centrum Kinderfilosofie Nederland, organizujac warsztaty na temat filozofowania z dziećmi oraz koordynując organizację nagrody Berrie Heesenprijs. Jest współautorką podrecznika do nauki języka angielskiego 'Stepping Stones’.

Od 2019 roku udziela lekcji w Polskiej Szkole w grupie Sokoły.