Justyna Hajduga

Sekretarz

Justyna mieszka w Holandii od 2016 roku. Pracuje jako asystentka w dziale własności intelektualnej w firmie farmaceutycznej w Nijmegen.

W Polskiej Szkole Arnhem – Nijmegen jest członkiem zarządu od 2020 roku. Polska szkoła daje jej poczucie przynależności do Polonii w PL i zapewnia podtrzymanie więzi z krajem podczas emigracji.

Zainteresowania

  • psychologia i kulturoznawstwo w kontekście zarządzania różnicami kulturowymi w miejscu pracy
  • poznawanie ludzi z różnych krajów i kultur
  • reklamowanie polskiej kuchni wśród obcokrajowców

Wykształcenie

  • Mgr językoznawstwa i kulturoznawstwa Słowenii, tłumacz pisemny języka słoweńskiego, 2005