Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi €30,- za pierwsze dziecko oraz €5,- za każde następne. Wpisowe należy uiścić w ciągu 7 dni od zapisania dziecka do szkoły.

Opłata członkowska na rok szkolny 2020/2021 wynosi €135,- za pierwsze dziecko oraz €75,- za każde następne. Opłatę można uregulować jednorazowo do dnia 1 października lub w 2 ratach po 50%, pierwsza do dnia 1 października, druga do dnia 1 lutego. Jeśli dziecko zostanie zapisane w ciągu trwania roku szkolnego, to  zarówno wpisowe jak i opłata za zajęcia, powinny być wykonane w przeciągu 7 dni od zapisania dziecka. Przy opłacie jednorazowej za cały rok z góry opłata za pierwsze dziecko wynosi 130 €, a za każde następne 70 €. Opłata z zniżką do 1 października.

Zapraszamy również chętnych do dołączenia w ciągu roku szkolnego.
Dziecko może wziąć udział w 1 bezpłatnych zajęciach próbnych .

Nasze konto:NL41 SNSB 0902746022 t.n.v Vereniging Poolse School Nijmegen.