Ewa Szymańska

Ewa Szymańska

Einde schooljaar 2021/2022

25 juni 2022, Elst, Park Lingezegen Het einde van het schooljaar wordt gevierd in de vorm van een familiepicknick in Park Lingezegen (De Park 10, 6661 NW Elst). Het programma omvat: Diploma uitreiking en een boek als cadeau Spel en…

Wedstrijd voor de mooiste kerstkaart

Leerlingen van de Poolse Scholen in Nederland worden uitgenodigd deel te nemen. Deadline voor indiening van de werken: 5 December 2021 Er zijn prijzen te verdienen voor de winnaars. Reglement van de Kerstkaartwedstrijd: De wedstrijd wordt georganiseerd door de Poolse…

Algemene ledenvergadering van ouders

Op 9 oktober wordt om 11.00 uur op het plein van OBS Tarthorst de algemene ledenvergadering van ouders gehouden. De agenda van de vergadering is als volgt: Inhoudelijk verslag en financieel verslag afgelopen schooljaar 2020/21: discussie en stemming Nieuw schoolreglement…