Nasi nauczyciele

Kinga Knut

Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując stopień magistra. Następnie półtoraroczny kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Przez 3 lata pracowałam w przedszkolach miejskich uzyskując stopień nauczyciela kontraktowego. W związku z pracą zawodową  brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu plastyki, logopedii, psychologii rozwojowej, a także nauczania małych dzieci.  Przez 3 lata prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu. Od kilku lat pracuję z dziećmi dwujęzycznymi.

Prywatnie jestem matką 2-latki, co sprawia, że jeszcze mocniej interesuję się rozwojem dzieci dwujęzycznych. Pracuję jako opiekunka dzienna z dziećmi  do 3 roku życia. Obecnie szczególnie interesują mnie kreatywne metody pracy z dziećmi oraz rozwój mowy u dzieci wielojęzycznych.

Adrianna Podleśna

 

W Polskiej Szkole w Nijmegen prowadzę grupę najmłodszą „Mini Mini”. Studiowałam w Wyższej Szkole Humanistycznej i Dziennikarstwa w Poznaniu kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Moją pasją jest muzyka dlatego ukończyłam Szkołę Muzyczną I stopnia w zakresie gry na pianinie. Od roku 2014 mieszkam w Holandii i od razu nawiązałam współprace z Polską Szkołą w Nijmegen.

Mam trójkę młodszego rodzeństwa i od pokoleń moja rodzina pracuje w przedszkolach (moja babcia i moja mama) przez co zawsze miałam kontakt z małymi dziećmi. Praca z dziećmi daje mi dużo szczęścia i satysfakcji, a szczególnie chwile, gdy dzieci z entuzjazmem opowiadają o Polskiej Szkole i chętnie przychodzą na zajęcia.

Justyna Kochel – Kruczek

 

Jestem absolwentką Wydziału  Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego na kierunku historia. Moją pasją od zawsze była historia. Szczególne umiłowałam sobie okres II- giej wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe uzyskałam pracując w Muzeum Powstania Warszawskiego, Studenckim Radiu Emiter  oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pankach, z których pochodzę. Do Holandii przyjechałam na chwilę jako studentka, ale tu poznałam swojego męża i tak ta chwila trwa już kilka lat. W Polskiej Szkole w Nijmegen od dwóch lat uczę przedmiotu Wiedza o Polsce. Na moich zajęciach chcę przybliżyć dwujęzycznym dzieciom historię kraju ich najbliższych, jego kulturę oraz obyczaje w nim panujące. Chciałabym aby moi podopieczni zawsze pamiętali o swoich korzeniach.

Agata Pawlik

 

Studiowałam filologię polską specjalizację nauczycielską z logopedią oraz pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Przez wiele lat byłam harcerką, pełniłam również funkcję drużynowej gromady zuchowej przez 5 lat. Interesuje mnie szeroko rozumiany problem dwujęzyczności u dzieci młodzieży, literatura II wojny światowej, co w zupełności mogę wykorzystać w pracy z uczniami. Podczas studiów magisterskich byłam wolontariuszką w Polskim Związku Głuchych w Opolu, gdzie prowadziłam zajęcia wspomagające terapię logopedyczną dla dzieci niedosłyszących. Brałam udział m.in. w warsztatach „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, a także w zajęciach „Diagnozy i terapii logopedycznej”. Moim hobby jest muzyka i śpiew. Mieszkając w Polsce, uczęszczałam do Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej oraz byłam wokalistką w zespole.